Proiectul "Youth in action" - "Tineri in actiune"

Prin decizia Parlamentului European nr. 1719/2006/EC1 din 15 noiembrie 2006, a fost adoptat programul "Tinerii in actiune" ("Youth in Action") care se va desfasura in intervalul 2007-2013. Youth in Action este un program adresat tinerilor intre 15 si 28 de ani (desi anumite actiuni sunt deschise pentru categorii de tineri intre 13 pana la 30 de ani), de preferinta organizati intr-o structura asociativa cu personalitate juridica. Este un program initiat de Comisia Europeana, ce finanteaza o serie de proiecte ale organizatiilor sau grupurilor de tineret, cu scopul de a incuraja implicarea tinerilor in comunitate. Incepand cu anul 2007 programul va fi implementat in Romania de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale - ANPCDEFP (care actualmente gestioneaza programele Socrates si Leonardo da Vinci). In Romania, de proiectele destinate tinerilor se ocupa Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor (ANSIT), infiintata prin hotarare de guvern. ANSIT a rezultat din reorganizarea Centrului de Studii si Cercetari pentru Probleme de Tineret (CSCPT), a Agentiei pentru Cooperare Europeana in Domeniul Tineretului (EUROTIN) si a Centrului de Informare si Consultanta pentru Tineret (INFOTIN).

 
 
 

CE ISI PROPUNE PROIECTUL “YOUTH IN ACTION” ?  

Proiectele care vor fi implementate vizeaza transformarea tinerilor in cetateni activi ai Uniunii, prin identificarea si integrarea problemelor cu care acestia se confrunta in politicile comunitare. Anul 2007 este anul european al egalitatii sanselor, astfel ca prin proiectele derulate prin intermediul programului "Tinerii in actiune" se are in vedere mai ales sprijinirea integrarii tinerilor care beneficiaza de putine sanse si traiesc in zonele suburbane din spatiul comunitar.
Programul pentru tineri al UE promoveaza mobilitatea, initiativa, invatarea interculturala si solidaritatea intre tinerii din Europa si din intreaga lume, iar banii destinati implemetarii unor proiecte de acest gen provin din fondurile comunitare. Programul este structurat pe patru axe, denumite actiuni: Schimburile Internationale Tineret pentru Europa, Serviciul European de Voluntariat, Initiative ale tinerilor, Actiuni comune si Masuri de sprijin. O finantare prin programul Youth al Comisiei Europene poate ajunge pana la 20.000 de euro si chiar mai mult, pentru un singur proiect, primul pas pentru accesarea fondurilor fiind scrierea unei cereri de finantare.
De asemenea programul vizeaza urmatoarele:

 • promovarea schimbului de experiente si bune practici in domeniul tineretului si al educatiei neformale;
 • contributia la dezvoltarea politicilor privind tineretul, munca in domeniul tineretului si voluntariatului, precum si intarirea capacitatilor organizatiilor/structurilor de tineret si a competentelor de incadrare ale acestora;
 • dezvoltarea parteneriatelor si a retelelor durabile intre organizatiile de tineret.
 
  CINE POATE APLICA PENTRU ACESTE PROGRAME ?
(conditii de eligibilitate)
 

Ofertele trebuie sa fie prezentate de organizatii fara scop lucrativ, organizatii neguvernamentale sau entitati publice locale, regionale si nationale. Sunt eligibile numai candidaturile solicitantilor care au statut de persoana juridica si sunt stabiliti intr-una din tarile in care se deruleaza Programul.
Tarile in care se deruleaza Programul sunt urmatoarele:

 • statele membre ale Uniunii Europene;
 • statele AELS care sunt parti la acordul SEE (Islanda, Liechtenstein si Norvegia);
 • statele candidate care beneficiaza de o strategie de preaderare, in conformitate cu principiile generale si conditiile, precum si in conformitate cu dispozitiile generale stabilite de acordurile cadru incheiate cu aceste tari in vederea participarii acestora la programele comunitare (Turcia)

Proiectele trebuie sa includa organizatii partenere din cel putin patru tari diferite (inclusiv organisme candidate), incluzand cel putin doua tari din cadrul Programului, din care cel putin un stat membru al Uniunii Europene si doua tari partenere.

   
 

CE ACTIVITATI SUNT ELIGIBILE?

Activitatile eligibile in cadrul acestui apel pentru propuneri de finantare sunt non profit si vizeaza tinerii si educatia non formala.
Iata cateva exemple:

 • schimburi intre tineri;
 • realizarea de parteneriate si retele;
 • activitati de instruire;
 • seminarii si conferinte;
 • vizite pentru studiu si fezabilitate;
 • intalniri pentru evaluare;
 • campanii de informare pentru tineri
 
 

CARE SUNT CONDITIILE DE FINANTARE?

Bugetul total alocat pentru cofinantarea proiectelor in cadrul prezentei cereri de oferte este estimat la aproximativ 2.285.000 EUR.
Sprijinul financiar nu poate depasi 80% din totalul cheltuielilor eligibile. Subventia maxima va fi de 100.000 EUR.
Proiectele trebuie neaparat sa inceapa intre 15 decembrie 2007 si 15 februarie 2008. Proiectele vor avea o durata minima de 6 luni si o durata maxima de 12 luni.

 
 

TERMEN LIMITA

Cererile de candidatura trebuie sa fie transmise Agentiei Executive pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) cel mai tarziu la data de 31 mai 2007, data postei.
Solicitarile se vor trimite la urmatoarea adresa, prin posta sau curier:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
"Youth in Action" Programme - EACEA/03/07
Avenue du Bourget, 1 (BOUR, 1/001)
B-1140 Brussels

 
 

DOCUMENTELE NECESARE

Mai multe informatii pot fi gasite in Ghidul Programului Tinerii in Actiune pe urmatoarele site-uri:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
http://eacea.cec.eu.int/static/en/overview/Youth_overview.htm