website by Ana Grozea

Bursa specială "Guvernul României", la a treia ediţie
de Florentina STOIAN 

Tinerii români de până în 35 de ani, care doresc să-şi desăvârşească traseul educaţional în universităţi de prestigiu din afara graniţelor, dispuşi să se întoarcă ulterior în ţară pentru a lucra în domeniul administraţiei publice, trebuie să înceapă să strângă acte necesare pentru completarea dosarului de candidatură. Pe 4 septembrie 2006 se deschide oficial Registratura Bursei Speciale "Guvernul României", la sediul din strada Spiru Haret nr. 12, Bucureşti.
Ca în fiecare an, vor fi acordate burse în cuantumul sumei de 1 milion de euro, pentru toate cele trei niveluri de studiu: licenţă, masterat, doctorat. Câştigătorii vor pleca la studii din toamna lui 2007. Înainte de plecare, cei care obţin bursele semnează un contract prin care se angajează ca, după finalul anilor de studiu, să revină în ţară şi să preia funcţii manageriale în sectorul public, pentru o perioadă minimă cuprinsă între 3 şi 5 ani. Pentru a participa la concursul naţional de acordare a unei burse "Guvernul României", candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, să aibă cel mult 35 de ani la data limită stabilită ca termen de depunere a dosarelor şi să exprime în scris angajamentul de a prelua, ulterior absolvirii studiilor efectuate, funcţia de manager public. Bursa se acordă pentru efectuarea uneia dintre următoarele forme de studiu: studii de licenţă, pe o perioadă minimă necesară absolvirii şi obţinerii diplomei, dar nu mai mare de 5 ani, studii pe perioada de timp minimă necesară finalizării cursurilor de masterat, nu mai mare de 2 ani, şi studii de doctorat, pe o perioadă care nu poate depăşi 4 ani. Domeniile de studiu pentru care se oferă acest tip de burse sunt următoarele: economie, drept, studii europene, relaţii publice şi comunicare, administraţie publică, diplomaţie, studii politice, relaţii internaţionale, inginerie, educaţie, agricultură, apărare naţională, ordine publică şi sociologie. Pentru studiile de licenţă, câştigătorii trebuie să se încadreze în suma maximă de 30.000 euro/pe an de studiu, dar nu mai mult de 2.500 euro/lună, pentru studiile de masterat, suma maximă este de 35.000 euro/an de studiu, dar nu mai mult de 3.000 euro/lună, iar pentru doctorat - 20.000 euro/an de studiu şi nu mai mult de 1.600 euro/lună. Pe lângă taxele de şcolarizare, bursa acoperă şi cheltuielile aferente stagiului de studiu - cazare, masă, asigurare de sănătate, un transport internaţional anual cu avionul dus-întors, la clasa economic, în limita maximă de 1.000 euro/lună, cu un maxim anual de 10.000 de euro.

Calendarul Concursului Naţional 2006

* 4 septembrie 2006 - deschiderea Registraturii Bursei Speciale "Guvernul României"
* 22 septembrie 2006 - data poştei până la care se trimit dosare de candidatură, la Registratura din strada Spiru Haret
* 29 septembrie 2006 - data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură la Registratură, direct sau prin curier
* 31 octombrie 2006 - publicarea listei cu rezultatele obţinute de către candidaţi în urma evaluării dosarelor
* 1 - 3 noiembrie 2006 - perioada de depunere a contestaţiilor privind rezultatele evaluării dosarelor de candidatură
* 6 - 24 noiembrie 2006 - cea de-a doua etapă a concursului, intervievarea candidaţilor
* 30 noiembrie 2006 - publicarea rezultatelor finale

Stagii de lucru la OSCE

OSCE oferă stagii de lucru pentru studenţii din anii terminali, masteranzi sau doctoranzi, în diferite departamente ale organizaţiei sau în misiunile diplomatice ale acesteia. Durata stagiilor variază de la două la şase luni, timp în care candidaţii pot activa în cadrul Secretariatului General din Viena, Departamentului de Management şi Finanţe, în misiunile din Kosovo, Albania sau Ucraina. Candidaţii nu trebuie să depăşească vârsta de 30 de ani, trebuie să cunoască foarte bine limba engleză şi programele de calculator. Cererea de aplicare se găseşte pe www.osce.org şi trebuie însoţită de un eseu, în care candidaţii vor motiva opţiunea lor de a aplica pentru acest stagiu, şi de un CV. Cererea trebuie trimisă cu minim trei luni înainte de perioada vizată pentru stagiu. Mai multe informaţii, pe site-ul indicat mai sus.

Internship la Greenpeace

Greenpeace European Unit oferă stagii studenţilor şi profesioniştilor interesaţi să cunoască culisele campaniilor de protecţie a mediului. Candidaţilor le revin ca atribuţii asistarea coordonatorilor de proiect sau a ofiţerilor de presă, în legătură cu un proiect apropiat de aria de interes a acestuia, şi asistenţa administrativă. Stagiile se efectuează în două perioade: din ianuarie până în iulie şi din septembrie până în decembrie, pentru cel puţin trei luni. Candidatul trebuie să aibă cunoştinţe solide legate de ştiinţa mediului sau legislaţia privind mediul înconjurător. De asemenea, Greenpeace le pretinde aplicanţilor cunoaşterea foarte bună a limbii engleze şi rezistenţă la stres. Cei interesaţi trebuie să trimită o scrisoare de motivaţie, în care trebuie precizată data la care doresc să înceapă stagiul, şi un CV pe adresa Greenpeace European Unit din Bruxelles. Mai multe informaţii, pe site-ul: www.greenpeace.eu

 


*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*


Ultimele noutati

Prezentari SBSOL

Rezultate proiect "Esti student european... Informeaza-te!"

Esti student european... Informeaza-te!

CROSSROADS - Avantajele si dezavantajele de a ramane in Romania

Teste comparative - Camere foto digitale

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Clubul are un e-group pe Yahoo!: manager_ase@yahoo.com
Daca doriti sa va inscrieti trebuie sa trimiteti un e-mail in care sa motivati de ce
doriti sa faceti parte din
acest grup.